Bestuur


Samenstelling Bestuur:
Dhr. A.H.J. Dunselman, voorzitter
Dhr. R. de Jager, secretaris
Mw. E. Jacobi, bestuurslid 
Dhr. M.A.M. Koning, bestuurslid
Mw. S.J.G. Hachmang-Amsen, penningmeester a.i.
Dhr. W. Pauzenga, bestuurslid
 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn allen op vrijwillige basis werkzaam. Zij ontvangen geen beloning en geen vacatiegeld.

Het bestuur vergadert 4x per jaar. De vergadering van 17 november 2021 is vervallen i.v.m. de i.v.m. corona geldende maatregelen. Een nieuwe datum is nog niet gepland. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 2 weken voor de volgende vergadering.