Aanvragen

Heeft u een wens of een goed idee? 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient het aanvraagformulier compleet te worden ingevuld, vergezeld van een projectomschrijving of klinkende motivatie. 

Klik hiervoor op de knop in het groene gedeelte onderaan deze pagina. 

Het ingevulde en geprinte formulier kunt u afgeven bij de receptie Westerhout. Of u stuurt het naar het contactadres contact@vriendenvanwesterhout.nl. Het bestuur van de Stichting Vrienden zal uw aanvraag beoordelen en toetsen aan haar doelstellingen. 

U ontvangt zo snel mogelijk bericht.

Als tegenprestatie verlangen wij een terugkoppeling door het toesturen van foto's en/of een kort verslag van de ervaringen. Wij kunnen dit dan (met uw toestemming) plaatsen op de website of gebruiken voor public relations. 

Aanvraagformulier