Aanvragen

Stichting Vrienden van Westerhout geeft al meer dan veertig jaar financiële steun aan projecten/activiteiten/aanschaf hulpmiddelen t.b.v. Zorgcirkel Westerhout te Alkmaar.  

Een tweede doelstelling is het beheren en conserveren van het erfgoed afkomstig uit de rijke historie van De Vleugels en Westerlicht. Projecten rondom deze historische kunstcollectie kunnen ook worden voorgedragen. 

Het project of de aanvraag heeft een maatschappelijk doel. Hieronder verstaan we projecten die kwetsbare mensen structureel vooruithelpen, die mensen blijvend met elkaar verbinden en die de leefbaarheid in of zorginstelling Westerhout of de buurt of wijk rondom zorginstelling Westerhout verbeteren. 


Richtlijnen en voorwaarden kunt u downloaden, deze staan onderaan deze pagina. 
De bedragen die worden toegekend kennen geen minimum of maximumbedrag. Aanvragen onder de € 5000,- kunnen door de stichting 100% worden gefinancierd, uitzonderingen daargelaten. Stichting Vrienden van Westerhout financiert maximaal tussen de 50% en 75% van aanvragen boven € 5000,- 

Om in aanmerking te komen voor financiële steun boven de € 500,-- dient het aanvraagformulier te worden ingevuld, u vindt deze onderaan deze pagina.  Onder de               € 500,-, dan volstaat een mail. Zie hiervoor de algemene richtlijnen en criteria. 

Het ingevulde en geprinte formulier kunt u afgeven bij de receptie Westerhout. Of u stuurt het naar het contactadres [email protected]. Het bestuur van de Stichting Vrienden zal uw aanvraag beoordelen en toetsen aan haar doelstellingen. 

U ontvangt zo snel mogelijk bericht.

Als tegenprestatie verlangen wij een terugkoppeling door het toesturen van foto's en/of een kort verslag van de ervaringen. Wij kunnen dit dan (met uw toestemming) plaatsen op de website of gebruiken voor public relations. 

Aanvraagformulier financiële steun.

Algemene richtlijnen en criteria.