Uw gift is van harte welkom.


Wilt u de Stichting Vrienden van Westerhout financieel steunen? Dan kunt u een bedrag overmaken op de bankrekening van Stichting Vrienden van Westerhout:
 NL43 RABO 0161730000, onder vermelding van ‘gift’. Ook kunt u donateur worden. U ontvangt van ons dan jaarlijks een factuur. 


Stichting Vrienden van Westerhout heeft de ANBI status. Dit kan belastingvoordelen opleveren voor u als donateur bij giften en donaties.  Voor meer informatie over de belastingvoordelen bij een ANBI status kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.