Uw gift is van harte welkom.


Wilt u de Stichting Vrienden van Westerhout financieel steunen? Dan kunt u een bedrag overmaken op de bankrekening van Stichting Vrienden van Westerhout:
 NL43 RABO 0161730000, onder vermelding van ‘gift’. Ook kunt u donateur worden. U ontvangt van ons dan jaarlijks een factuur.

 

U kunt rechtstreeks doneren door te klikken op onderstaande link:
 https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BuMrVUgXQ-CjQ_DXRmdqPA 
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Stichting Vrienden van Westerhout heeft de ANBI status. Dit kan belastingvoordelen opleveren voor u als donateur bij giften en donaties.  Ons werk wordt al vele jaren gesteund. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor; een donatie is immers niet altijd vanzelfsprekend. Bij zo'n jarenlange relatie is het aantrekkelijk om een periodieke schenking te overwegen. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar [email protected], wij sturen u graag alle benodigde informatie.   

 
Voor meer informatie over de belastingvoordelen bij een ANBI status kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.